Céard é baile seirbhíse Gaeltachta?

Is éard atá i gceist le baile seirbhíse Gaeltachta ná baile ina bhfuil daonra 1,000 duine ar a laghad atá suite i limistéar pleanála teanga Gaeltachta nó cóngarach dó, agus a bhfuil ról suntasach aige maidir le seirbhísí sóisialta, eacnamaíocha agus fóillíochta a sholáthar do dhaoine sa cheantar sin.

Tá sé bhaile seirbhíse Gaeltachta déag ar fad ann, trí cinn suite laistigh de cheantar Gaeltachta agus trí cinn déag suite lasmuigh di. Tá Údarás na Gaeltachta nó Foras na Gaeilge, de réir mar is cuí, freagrach as tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí maidir le hullmhú agus cur i bhfeidhm pleananna teanga sna bailte seirbhíse Gaeltachta.

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: An Clochán

County:Gaillimh

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: An Uaimh

County:An Mhí

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Áth Buí

County:An Mhí

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Baile an Róba

County:Maigh Eo

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Baile Dhún na nGall

County:Dún na nGall

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Caisleán an Bharraigh

County:Maigh Eo

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Cathair Chorcaí

County:Corcaigh

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Cathair na Gaillimhe

County:Gaillimh

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Cathair Saidhbhín

County:Ciarraí

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Dún Garbhán

County:Port Láirge

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Leitir Ceanainn

County:Dún na nGall

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Maigh Chromtha

County:Corcaigh

tuilleadh eolais

Baile Seirbhíse na Gaeltachta: Trá Lí

County:

tuilleadh eolais

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.
Newsletter Signup
Form Validation

Gaelphobal
Gaelphobal
Gaelphobal