Tá na heagraíochtaí seo a leanas bainte go díreach nó go hindíreach leis an bpróiseas pleanála teanga féadfaidh siad a bheith in ann tacaíocht a chur ar fáil do ghrúpaí atá páirteach sa phróiseas pleanála teanga.

Organisation Logo

Glór na nGael

Forbairt pobail agus geilleagair

Tá freagracht ag Glór na nGael as trí phríomhréimse oibre: forbairt na Gaeilge sa teaghlach, i measc grúpaí pobail agus forbairt na teanga in earnáil an ghnó.

read more
Organisation Logo

Conradh na Gaeilge

Ardú feasachta, cosaint teanga agus abhcóideacht

Is fóram daonlathach é Conradh na Gaeilge do phobal na Gaeilge a oibríonn le hionadaíocht a dhéanamh ar phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta in Éirinn agus timpeall an domhain.

read more
Organisation Logo

Gael Linn

Oideachas in earnáil an Bhéarla agus do dhaoine fásta, deiseanna do dhaltaí scoile an Ghaeilge a úsáid

Clúdaíonn clár imeachtaí Ghael Linn trí príomhréimse oibre: an earnáil oideachais, imeachtaí le tacú le húsáid na Gaeilge agus mír ghnó na heagraíochta.

read more
Organisation Logo

Cumann na bhFiann

Deiseanna úsáide Gaeilge a fhorbairt do dhaoine óga

Is é príomhaidhm Chumann na bhFiann deiseanna a chur ar fáil do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid lasmuigh den scoil. Cabhraíonn sé seo nósanna Gaeilge a chothú agus an Ghaeilge a úsáid ar bhonn sóisialta.

read more
Organisation Logo

Gaeloideachas

Gaeloideachas, tumoideachas agus réamhscolaíocht lán-Ghaeilge

Is eagraíocht é Gaeloideachas a thacaíonn le hoideachas trí Ghaeilge – réamhscoil, bunscoil agus scolaíocht dara leibhéal lasmuigh den Ghaeltacht.

read more
Organisation Logo

An tOireachtas

Deiseanna a chruthú le tacú le húsáid na Gaeilge trí líonraí a bhunú

Eagraíonn Oireachtas na Gaeilge an fhéile Ghaeilge is mó sa tír, Oireachtas na Samhna, chomh maith le comórtas liteartha, gradaim chumarsáide bhliantúla agus go leor eile.

read more

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.
Newsletter Signup
Form Validation

Gaelphobal
Gaelphobal
Gaelphobal