Bunaíodh Coiste Forbartha Charn Tóchair in 1992. Ó bunaíodh an coiste tá réimse leathan tionscadal bainistithe aige, lena n-áirítear tionscadail oideachais, eacnamaíochta sóisialta, óige, chultúrtha agus timpeallachta, agus an Ghaeilge ina gcroílár leis an bpobal agus an teanga a neartú san cheantar. Tá anois breis agus 200 duine óg atá líofa sa teanga, agus tá fás ag teacht ar líon na ndaoine fásta atá líofa, chomh maith leis an iomad foghlaimeoirí. Tá éiteas an chultúir Ghaelaigh láidir sa cheantar agus tá tacaíocht láidir ann don spórt, ceol agus damhsa, chomh maith le leibhéil arda dea-thola agus comhoibrithe ar son fhorbairt na teanga an phobail áitiúil.

 

Oifigeach Pleanála Teanga

Ainm: Joe Ó Dochartaigh

Ríomhphost: joe.odoherty@ancarn.org

Fón: 02879549978

  • Gaelphobal
  • Gaelphobal
  • Gaelphobal
  • Gaelphobal

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.
Newsletter Signup
Form Validation

Gaelphobal
Gaelphobal
Gaelphobal