Le trí bliana anuas, chuir Foras na Gaeilge níos mó ná €1.8 milliún d’infheistíocht ar fáil d’Ionaid Phobail Ghaeilge tríd an Scéim Tacaíochta Ionad.
Cuireann lárionaid Ghaeilge spás sábháilte fáiltiúil ar fáil do dhaoine an teanga a úsáid agus cuirtear réimse leathan seirbhísí ar fáil istigh iontu ar nós ranganna Gaeilge, imeachtaí teaghlaigh, siamsaíocht do gach aoisghrúpa agus siopaí le hearraí Gaeilge ar fáil iontu.

Seo thíos na hionaid atá maoinithe tríd an scéim seo faoi láthair:

 

Ainm Seoladh Tuilleadh Eolais
Gael-Fhorbairt na Gaillimhe Sráid Doiminic, Gaillimh Tuilleadh eolais
Dún Mhuire, An tAonach An tAonach, Tiobraid Árainn Tuilleadh eolais
Glór Dhún Geimhin Dún Geimhin Tuilleadh eolais
Áras Mhic Reachtain Béal Feirste Tuilleadh eolais 
An Droichead Béal Feirste Tuilleadh eolais
Gaeláras Mhic Ardghail Iúr Chinn Trá Tuilleadh eolais
Páirc na Mara CnaG Boirche Íochtar Tuilleadh eolais
Aonach Mhacha Ard Mhacha Tuilleadh eolais
Ionad Uíbh Eachach Béal Feirste Tuilleadh eolais 
Cumann Chluain Ard Béal Feirste Tuilleadh eolais
Áras Craobh Inse Chór Inse Chór, Baile Átha Cliath Tuilleadh eolais
Coiste Forbartha Carn Tóchair Carn Tóchair, Machaire Átha Tuilleadh eolais
Áras Chrónáin Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath Tuilleadh eolais
Cultúrlann Léim an Mhadaidh Leim an Mhadaidh Tuilleadh eolais
Gael-Ionad Mhic Goill Béal Feirste Tuilleadh eolais
Ionad na Fuiseoige Béal Feirste Tuilleadh eolais

Chomh maith leis na hionaid Ghaeilge atá maoinithe tríd an scéim ionad Gaeilge ag Foras na Gaeilge, tá go leor ionaid Ghaeilge eile fud fad na tíre. Is féidir na hionaid seo a aimsiú ar an léarscáil agus ar an liosta thíos.

Ainm Seoladh Tuilleadh Eolais
Gael-Ionad Thamhlachta Tamhlacht More information 
Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh Cathair Saidhbhín Tuilleadh eolais
An Clár as Gaeilge Inis Tuilleadh eolais
Cultúrlann Uí Chanáin Cathair Dhoire Tuilleadh eolais
An Carn Carn Tóchair Tuilleadh eolais
Gaeláras Mhic Ardghail Iúr Chinn Trá Tuilleadh eolais
Ionad na Fuiseoige Dún Mhuire Tuilleadh eolais
Áras Mhic Reachtain Béal Feirste Tuilleadh eolais
Ráidió Fáilte Béal Feirste Tuilleadh eolais
Cumann Chluain Ard Béal Feirste Tuilleadh eolais
Áras Chonradh na Gaeilge Dún Dealgan Tuilleadh eolais
Gael Taca Cathair Chorcaí Tuilleadh eolais
Ionad Naomh Pádraig Dobhair Tuilleadh eolais
An tSean Bheairic Fál Carrach Tuilleadh eolais
An Chraoibhinn Tearmann Tuilleadh eolais
Oideas Gael Gleann Cholm Cille Tuilleadh eolais
Áislann Chill Chartha Cill Chartha Tuilleadh eolais
Aonach Mhacha Cathair Ard Mhacha Tuilleadh eolais
Halla de hÍde Cathair Luimnigh Tuilleadh eolais
Teach na Gaeilge Maigh Cuilinn Tuilleadh eolais
Ionad Teaghlaigh Ghleann Darach Croimghlinn Tuilleadh eolais
Áras na nGael Gaillimh Tuilleadh eolais
Gael Ionad Mhic Goill Béal Feirste Tuilleadh eolais
Áras Chrónáin Cluain Dolcáin Tuilleadh eolais
Conradh na Gaeilge Baile Átha Cliath Tuilleadh eolais
Áras Pobal Ráth Chairn Ráth Chairn Tuilleadh eolais
An Droichead Béal Feirste Tuilleadh eolais
Ionad Uíbh Eachach Béal Feirste Tuilleadh eolais
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich Béal Feirste Tuilleadh eolais
Páirc na Mara Ath na Long Tuilleadh eolais
Áislann Rann na Feirste Rann na Feirste Tuilleadh eolais
An Chrannóg Leitir Ceanainn Tuilleadh eolais
Áras Ros Goill Na Dúnaibh Tuilleadh eolais
Ionad an Chrois Bhealaigh Árainn Mhór Tuilleadh eolais
Dún Mhuire An tAonach Tuilleadh eolais
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Baile an Fheirtéaraigh Tuilleadh eolais 

Más maith leat na sonraí a bhaineann le hionad Gaeilge a leasú nó a chur leis an liosta seo, déan teagmháil le gaelphobal@forasnagaeilge.ie.

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.
Newsletter Signup
Form Validation

Gaelphobal
Gaelphobal
Gaelphobal