Agus é ar cuairt inniu ar cheantar Iorrais i nGaeltacht Mhaigh Eo, d’fhógair Jack Chambers TD, Aire Stáit na Gaeltachta agus an Spóirt, gur cheadaigh sé Plean Teanga do Bhaile Seirbhíse Gaeltachta Chaisleán an Bharraigh. Is éard atá i gceist le Baile Seirbhíse Gaeltachta ná baile a chuireann seirbhísí poiblí agus sóisialta ar fáil do phobal Gaeltachta. Baintear stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta amach nuair a cheadaítear plean teanga a d’ullmhaigh pobal an bhaile faoi Acht na Gaeltachta, 2012.

Is é Gnó Mhaigh Eo  a chuir an plean teanga i dtoll a chéile chun an próiseas pleanála teanga a chur ar bun i gCaisleán an Bharraigh. Fostófar Oifigeach Pleanála Teanga, chun an plean a chur i bhfeidhm faoi stiúir na heagraíochta agus le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Is é seo an seachtú Baile Seirbhíse Gaeltachta a aithníodh go dtí seo faoin bpróiseas pleanála teanga. Cuireann Foras na Gaeilge tacaíocht leanúnach ar fáil do na Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus na Líonraí Gaeilge seo le pleananna teanga a ullmhú agus a chur i bhfeidhm.

Agus plean teanga Chaisleán an Bharraigh á cheadú aige dúirt an tAire Stáit Chambers:

“Ba mhaith liom tréaslú le Gnó Mhaigh Eo – Ceanneagraíocht an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta – agus le gach duine a bhí bainteach leis an bplean teanga a chur le chéile don bhaile. Ach an oiread leis na pleananna eile ar fad atá á bhfeidhmiú cheana féin, tabharfar deiseanna faoi phlean teanga Chaisleán an Bharraigh do phobal an bhaile a bheith lárnach san iarracht bhreise is gá a dhéanamh chun go rachaidh an Ghaeilge ar aghaidh go slán chuig na glúnta atá le teacht. Tacóidh an maoiniú suntasach a d’fhógair mé inniu le cur i bhfeidhm an phróisis pleanála teanga i gCaisleán an Bharraigh agus ar fud na tíre, ar mhaithe leis an nGaeilge a láidriú.”

D’fhógair sé chomh maith gur cheadaigh sé deontas suas le €75,000 chun tacú le Coláiste Uisce atá lonnaithe san Eachléim chun clár oibre comhaontaithe leis an Roinn a fheidhmiú i ndáil le cur chun cinn na Gaeilge sa cheantar i measc an aosa óig ach go háirithe.

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.
Newsletter Signup
Form Validation

Gaelphobal
Gaelphobal
Gaelphobal