Tá na critéir pleanála teanga bunaithe ar phríomhréimsí pleanála teanga. Ba chóir do choistí machnamh a dhéanamh ar na réimsí seo mar chuid den phróiseas pleanála teanga agus iad a bheith san áireamh le linn na hama.

Seo a leanas na príomhréimsí ar a bhfuil na critéir bunaithe:

 1. An córas oideachais, lena n-áirítear seirbhísí luathoideachais;
 2. Seirbhísí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-áirítear
 3. Seirbhísí tacaíochta teanga;
 4. Seirbhísí don aos óg agus d’aoisghrúpaí eile;
 5. Deiseanna foghlama lasmuigh den chóras oideachais;
 6. An earnáil ghnó;
 7. Eagraíochtaí pobail agus comharchumainn;
 8. Na meáin chumarsáide;
 9. Seirbhísí poiblí;
 10. Pleanáil agus forbairt fhisiciúil;
 11. Seirbhísí sóisialta agus caithimh aimsire; agus
 12. úsáid na Gaeilge i measc an phobail, dearcadh an phobail ina leith agus a mhéid a thacaíonn an pobal i gcoitinne leis an bplean teanga.

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.
Newsletter Signup
Form Validation

Gaelphobal
Gaelphobal
Gaelphobal