Acmhainní Úsáideacha

Tá réimse tacaíochtaí agus roghanna maoinithe ar fáil do ghrúpaí atá páirteach i bpleanáil teanga lasmuigh den Ghaeltacht. Chomh maith leis an maoiniú agus na hacmhainní atá ar fáil ó Fhoras na Gaeilge, is féidir le heagraíochtaí eile cabhrú maidir le forbairt na heagraíochta  agus maoiniú a chur ar fáil le tacú lena cuid oibre. Seo thíos raon eagraíochtaí agus foinsí tacaíochta a fhéadfaidh cabhrú:

Acht na Gaeltachta 2012
tuilleadh eolais
Geographical Information System for Langauge Planning (nasc)
tuilleadh eolais
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge
tuilleadh eolais
Treoirlínte Pleanála Teanga Eagrán 5 (nasc)
tuilleadh eolais
Roghanna, le Laoise Ní Dhúda, 2014 (nasc) (foinsí ag deireadh an leabhair)
tuilleadh eolais
Staidéar Chuimsitheach Teangeolaíochta
tuilleadh eolais
Múnla Pleanála Teanga
tuilleadh eolais

Oiliúint na gCoistí Pobail le Glór na nGael

D’fhoilsigh Glór na nGael, an cheanneagraíocht náisiúnta le freagracht as Gaeilge sa phobal, sa chlann agus i gcúrsaí gnó, sraith físeán oiliúna le Dónall Ó Braonáin le tacú le grúpaí pobal le cúrsaí rialachas, cláir oibre, bainistiú riosca agus cúrsaí fostaíochta.

Físeán 1: Basic Principles of Governance

Físeán 2: Steering Committee Work Plans 

Físeán 3: Maoirsiú Inmheánach & Bainistiú Riosca

Físeán 4: Fostaíocht: Forléargas Rialachais 

Cabhair & Maoiniú

Ar bharr na maoinithe agus na tacaíochtaí atá ar fáil ó Fhoras na Gaeilge, is féidir le heagraíochtaí eile tacú le forbairt na n-eagraíochtaí agus maoiniú a chur ar fáil le tacú lena gcuid oibre.

Seo thíos roinnt eagraíochta ar féidir bheith mar fhoinsí cabhair:

Comhairlí Áitiúla

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.
Newsletter Signup
Form Validation

Gaelphobal
Gaelphobal
Gaelphobal